Враќање на повеќе или погрешно уплатени средства

Враќање на повеќе или погрешно уплатени средства

ВРАЌАЊЕ НА ПОВЕЌЕ ИЛИ ПОГРЕШНО УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА(ДАНОЦИ,КОМУНАЛНИ ТАКСИ И ПРЕСМЕТАНА КАМАТА) И ПРЕНАСОЧУВАЊЕ НА ИСТИТЕ

-СЕ ВРШИ ВРЗ ОСНОВА НА ПОДНЕСЕНО ПИСМЕНО БАРАЊЕ СО УПЛАТЕНИ  50 ДЕНАРИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ НА СМЕТКА:840-103-03182 и приходна шифра 722-315, СО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗИ ОД КОИ ПРИЧИНИ СЕ БАРА ВРАЌАЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ИЛИ ПРЕНАСОЧУВАЊЕТО

ПРЕЗЕМИ ОБРАЗЕЦ ЗА ВРАЌАЊЕ

10 thoughts on “Враќање на повеќе или погрешно уплатени средства

  1. Pingback: dmt vape cartridge for sale

  2. Pingback: 메이저놀이터

  3. Pingback: buy coffee online

  4. Pingback: web design

  5. Pingback: url shortener

  6. Pingback: marvel tshirts for men

  7. Pingback: wordpress plugins for driving more traffic to your blog

  8. Pingback: อาหารเสริมผู้ชาย

  9. Pingback: Leer mas

  10. Pingback: oops concepts

Comments are closed.