План за јавни набавки

План за јавни набавки

Годишен план за јавни набавки за 2019 година прилагоден согласно законот за јавни набавки објавен во службен весник број 64/2019

Осма измена и допонување на годишен план за јавни набавки во 2019

Седма измена и допонување на годишен план за јавни набавки во 2019

Шеста измена и допонување на годишен план за јавни набавки во 2019

Петта измена и допонување на годишен план за јавни набавки во 2019

Четврта измена и допонување на годишен план за јавни набавки во 2019

Трета измена и дополнување на годишен план за јавни набавки во 2019

Втора измена и дополнување на годишен план за јавни набавки во 2019

Прва измена и дополнување на план за јавни набавки за 2019

Годишен план за јавни набавки за 2019

Годишен план за јавни набавки за 2018

План за јавни набавки – 3 измена

Дополнување на годишен план за јавни набавки за 2018

Годишен план за јавни набавки за 2017

Годишен план за јавни набавки за 2016