Contacts

Contacts

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Адреса:
Бул. „1-ви Мај“ бр.61

Телефон:
+389 47 208 442

Факс:
+389 47 208 307

E-mail:
bitola@t-home.mk

 

АДМИНИСТРАЦИЈА

Секретар

Слободан Најдовски

локал: 047/ 208-340

Сектор за Финансиски прашања

e-mail: danoci@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-328

Сектор за правно-нормативни административни и општи работи

Раководител : Ѓуро Илиќ

тел: 070 207 655

e-mail: ilikguro@yahoo.com

локал: 047/ 208-302

Одделение за имот и имотно-правни работи

Раководител: Соња Миленкова

тел: 076 485 784

e-mail: milenkova.sonja@gmail.com

локал: 047/ 208-312

Одделение за спроведување на урбанистички планови

Раководител : Весна Јурак

тел: 070 303 681

e-mail: jurakv@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-315

Одделение за урабнистичко планирање и заштита на животната средина

Раководител: Валентина Андријашевиќ Кривашија

тел: 076 485 771

e-mail: arh.krivasija@gmail.com

локал: 047/ 208-316

Одделение за комунални дејности и уредување на градежно зејиште

Раководител: Спасевска Марјана

тел: 070 303 678

e-mail: marjana.spasevska@yahoo.com

локал: 047/ 208-306

Одделение за буџетска координација

Раководител: Блага Талевска

тел: 071 235 021

e-mail: budzet@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-327

Одделение за сметководство и плаќање

Раководител: Весна Георгиевска

тел: 070 303 684

e-mail: smetkovodstvo@bitola.gov.mk

локал:047/ 208-326

Одделение за администрирање на приходи

Раководител: Татјана Танчева Петковска

тел: 070 303 134

e-mail:

локал: 047/ 208-323

Одделение за јавни набавки

Раководител: Славица Димитровска

тел: 076 485 770

e-mail: slavica.nabavki@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-332

Сектор за економски развој јавни дејности и информатичка технологија

Раководител: Снежана Петровска

тел: 070 303 689

e-mail: obrazovanie@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-335

Одделение за економски развој

Раководител: Зора Симјановска

тел: 070 303 316

e-mail: zkomunalno@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-334

Одделение за информатичка технологија

Раководител: Игор Поповски

тел: 071 307 302

e-mail: igor@bitola.gov.mk

локал:047/ 208-345

Сектор – Општински инспекторат

Раководител: Кирил Мицевски

тел: 075 312 460

e-mail: revizor@bitola.gov.mk

локал: 047/ 208-354

Одделение за ревизија на системите за внатрешна контрола и ревизија на усогласеност

Одговорно лице: Аница Тантарова Георгиевска

тел: 076 485 758

e-mail: atantarova@yahoo.com

локал: 047/ 208-322

Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител:

Кире Ѓоргиевски

тел: 070 303 725

e-mail: kireg2002@yahoo.com

локал: 047/ 208-331

Територијална противпожарна единица

Раководител: Костадин Поповски

тел: 071 235 244

e-mail: tppebitola@yahoo.com

локал: 047/ 238 – 129

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
Цветанка Ристевска
тел. +389 (0)47 208 339
contact@bitola.gov.mk

 

МАТИЧНА СЛУЖБА

тел:  ++389 47 269 316