Контакт за лица со попреченост

Контакт за лица со попреченост

Лице за контакт со граѓани со попреченост:

Виолета Налевска
Советник за економски развој
viki.nalevska@bitola.gov.mk
071 222 839
047 208 347