Медиуми во Општина Битола

Медиуми во Општина Битола

Медиуми и дописници во општина Битола

 

Медиум

 

 

Вид на медиум

 

Новинар/уредник

 

Тера ТВ

 

 

Електронски медиум – ТВ

Стево Башуровски

047/25 80 80

urednik@tera.mk

Орбис ТВ

 

Електронски медиум – ТВ Методија Куновски

047/ 20 33 05

kunovski@hotmail.com

МЕГА ТВ Електронски медиум – ТВ Марија Чулаковска

075/29 53 00

hdtvmega@gmail.com

МТВ

 

Електронски медиум – ТВ Стевче Митревски дописник

stevce_mitrevski@live.com

Канал 5

 

Електронски медиум – ТВ

 

Анета Шијакова

дописник

aneta.sijakova@gmail.com

 

Алфа ТВ

 

Електронски медиум – ТВ Пеце Стефановски дописник

stefanovskipece@gmail.com

Телма

 

Електронски медиум – ТВ Емилија Мисирлиевска

дописник

emilijam2000@yahoo.com

Сител

 

Електронски медиум – ТВ Методија Куновски дописник

kunovski@hotmail.com

 

ТВ снимател ТВ снимател Гоце Андоновски

btgoce@yahoo.com

МИА

 

Македонска информативна агенција Марјан Танушевски

дописник

martan@t.mk

Македонско радио

 

Национална радио станица Боби Силјановски

дописник

 

Канал 77 Радио станица Емилија Сарафска

emijov@yahoo.com

Студентско радио УКЛО

 

Локална радио станица Соња Тантарова

tgsonja@yahoo.com

Радио 105

 

Локална радио станица Владимир Николовски

radio105bt@hotmail.com

Радио 106 Локална радио станица 106radio@gmail.com
Слободен печат Веб портал и печатен медиум Анета Блажевска

anetadaskal@yahoo.com

Битолски весник Локален печатен медиум Менде Младеновски,Васка Младеновска

bitolskivesnik@yahoo.com

Јавност

 

Локален печатен медиум Зоран Пејковски

javnost_bt@yahoo.com

Гордана Гравчевска

igordana@hotmail.com

ЕГО

 

Локален печатен медиум Симе Алушевски

ego@ego.com.mk

Без навреда

 

Локален печатен медиум Панде Димитровски

beznavreda@yahoo.com

Инфо магазин Локален печатен медиум Никола Талевски

infomagazin@yahoo.com

Новинар Новинар Данка Јанковска

dankajankovska@yahoo.com

Новинар Новинар Кенан Хасани
Апла.мк /Сакам да кажам

 

 

Веб портали

Жанета Здравковска

zzdravkovska7@gmail.com

Шеталиште Веб портал Маја Богоевска

majabogoevska@gmail.com

 

Сашо Ристевски

Фоторепортер usicisr@gmail.com
 

Сашо Ставрев

Фоторепортер sasostavrev@gmail.com
 

Петар Ставрев

 

Фоторепортер