Медиуми во Општина Битола

Медиуми во Општина Битола

 

МЕДИУМ ВИД НА МЕДИУМ КОНТАКТ
Телевизија МЕГА – Битола Електронски ТВ медиум

регионална телевизија

Тел:+389 75/295 300

Тел:+389 75/29 53 01

email: hdtvmega@gmail.com

Ул. Тодор Скаловски Бр.27

 

Телевизија ОРБИС – Битола Електронски ТВ медиум

Регионална телевизија

Тел:+389 47/ 203 305

Тел:+389 78/357 067

email: kunovski@hotmail.com

Ул.Методија Андонов Ченто Бр.бб

www.tvorbis.com.mk

Телевизија ТЕРА – Битола Електронски ТВ медиум

Регионална телевизија

 

 

 

 

 

Тел:+389 47/258 080

Тел:+389 70/312 189

email: urednik@tera.mk tera@tera.mk

Ул. Јанко Палигора Бр.бб

www.tera.mk

 

Радио 106 – Битола Локална радио станица Тел/факс: +389/ 47 203 605

Тел: +389 47/ 228 106

email: 106radio@gmail.com

Ул. Крушевска Бр. 6г

www.106.com.mk

 

Радио 105 – Битола Локална радио станица Тел: +389 47/609 205

email: radio105@t-home.mk

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр.36 А

www.105.makbots.com

 

Универзитетско радио

УКЛО – Битола

Локална радио станица Тел: +389 47/ 222 290

Тел: +389 07/ 475 472

Ул.Партизанска Бр.бб

www.radiomk.com

 

Битолски весник – Битола Локален печатен медиум Тел:+389 47/228 419

Тел:+389 75/484 011

email: bitolskivesnik@yahoo.com

Ул. Јане Сандански Бр. 30

 

Весник Јавност – Битола Локален печатен медиум Тел:+389 78/ 407 177

Тел:+389 47/ 241 423

Tел:+389 76/ 314 800

email: javnost_bt@yahoo.com

 

Весник ЕГО – Битола Локален печатен медиум Тел:+389 47/242 919

Тел:+389 71/222 728

email: urednik@ego.com.mk redakcija@ego.com.mk

Ул. Булевар 1-ви Мај Бр.148/14

www.ego.com.mk

 

Шеталиште – Битола ВЕБ Портал Teл: +389 70/ 307 731

email:setaliste.com.mk@gmail.com

Ул. Даме Груев Бр. 70

www.setaliste.com.mk

 

 Магазин за хумор и забава-

БЕЗ НАВРЕДА – Битола

Локален печатен медиум Тел: +389 70/ 269 074

email: beznavreda@yahoo.com

Ул. Цар Самуил Бр. 32

 

За внесување на нови медиуми, промена на податоци или бришење на истите од листата, можете да се обратите на следниот  e-mail: viki.nalevska@bitola.gov.mk