Primary education

Primary education

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Назад

Основно Училиште

Директор

Година на основање

Површина

2)

Адреса

Телефон

Наставен јазик

e-mail

Гоце Делчев Билјана Стојковска

1945

4.000

Виенска

Бр. 13

047/203-410

Македонски

Албански и

Турски

gocedelcevbt@gmail.com

Стив Наумов Дијана Христовска

1945

7.700

Стив Наумов Бр. 93

047/223 364

Македонски

stivnaumov@gmail.com
СВ„Кирил и Методиј“ Душко Костовски

1963

2.800

Бул. 1-ви Мај бб

047/237 222

Македонски

sv.kim.bitola@gmail.com
Д-р Трифун Пановски Пецо Димовски

1963

4.200

Охридска

Бр.50

047/231 240

Македонски

trifunpanovski@yahoo.com
Даме Груев Ленче Богоевска

1963

9.800

Ѓорче Петров Бр.7

075/444-144

047/202 900

Македонски

oudamegruev@yahoo.com
Коле Канински Зоран Мирчевски

1964

14.000

Бранко Радичевиќ бб

047/239 490

Македонски

kolekaninski_bt@t-home.mk
К.П.Мисирков Димитар Пипилевски

1964

1.035+9.200

с. Бистрица

076/370-932

Македонски

ou.krstemisirkov@yahoo.com
Ѓорги Сугарев

(во состав на училиштето работат и специјални паралелки за деца со лесна ментална попреченост)

Валентина Петреска

1973

7.500

Димитар Влахов

Бр.32

047/222 661

Македонски

gorgi_sugarev@yahoo.com
Елпида Караманди Татјана Дамчевска

1980

12.600

Васко Карангелевски бб

047/258 774

Македонски

Албански

ouekbt@gmail.com
Тодор Ангелевски Љубица Стерјева

1986

10.000

Илинденска

Бр.82

047/553-084

Македонски

todorangelevski@hotmail.com
Александар Турунџев Бранка Лазаревска

1986

1.528+10.290

с. Кукуречани

047/286 027

Македонски

aturundzev@yahoo.com
СВ„Климент Охридски“ Гордана Анастасова

1990

16.500

Димче Лахчански бб

047/255 737

Македонски

ouklimentbt@yahoo.com

Назад