Primary education

Primary education

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Назад

Основно Училиште

Директор

Година на основање

Површина

2)

Адреса

Телефон

Наставен јазик

e-mail

Гоце Делчев Билјана Рахманова Тасева

1945

4.000

Виенска

Бр. 13

076/ 370-924

076/426-246

047/203-410

Македонски

Албански и

Турски

gocedelcevbt@gmail.com

Стив Наумов Маре Жежова Трајковски

1945

7.700

Стив Наумов Бр. 93

078/401-329

047/223 364

Македонски

stivnaumov@gmail.com
СВ„Кирил и Методиј“ Кристина Полизовска

1963

2.800

Бул. 1-ви Мај бб

047/237 222

Македонски

sv.kim.bitola@gmail.com
Д-р Трифун Пановски Вера Стојановска

1963

4.200

Охридска

Бр.50

076/370-926

047/231 240

Македонски

trifunpanovski@yahoo.com
Даме Груев Марина Атанасовска

1963

9.800

Ѓорче Петров Бр.7

075/444-144

047/202 900

Македонски

oudamegruev@yahoo.com
Коле Канински Лидија Павловска

1964

14.000

Бранко Радичевиќ бб

076/370-927

047/239 490

Македонски

kolekaninski_bt@t-home.mk
К.П.Мисирков Јованка Трајчевска

1964

1.035+9.200

с. Бистрица

076/370-932

Македонски

ou.krstemisirkov@yahoo.com
Ѓорги Сугарев

(во состав на училиштето работат и специјални паралелки за деца со лесна ментална попреченост

Наташа Ставревска

1973

7.500

Димитар Влахов

Бр.32

075/659-137

047/222 661

Македонски

gorgi_sugarev@yahoo.com
Елпида Караманди Емилија Николовска-Спирковска

1980

12.600

Васко Карангелевски бб

076/370-931

047/258 774

Македонски

Албански

ouekbt@gmail.com
Тодор Ангелевски Стевче Петровски

1986

10.000

Илинденска

Бр.82

047/553-084

076/370-929

Македонски

todorangelevski@hotmail.com
Александар Турунџев Никола Јовевски

1986

1.528+10.290

с. Кукуречани

076/370-933

047/286 027

Македонски

aturundzev@yahoo.com
СВ„Климент Охридски“ Андријана Мигуловска

1990

16.500

Димче Лахчански бб

076/370-935

071/233-828

047/255 737

Македонски

ouklimentbt@yahoo.com

Назад