Quarter 2014

Quarter 2014

Sorry, this entry is only available in Macedonian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ПРВ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за период од 01.01-31.03.2014 година

Споредба на планирано-остварено за сметка Буџет за период 01.01-31.03.2014 година

Споредба планирано -остварено за сметка Наменска дотации за период од 01.01-31.03.2014 год

Споредба планирано-остварено за сметка Самофинансирачки активности за период 01.01-31.03.2014 година

Споредба планирано-остварено за сметка Донации за период 01.01-31.03.2014 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола -прв квартал 2014

K3-_2014_прв _квартал

К-2 2014 прв квартал

ВТОР КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола – втор квартал 2014 година

Споредба планирано- остварено сметка Буџет за втор квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Наменска и блок дотација за втор квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности за втор квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Донации за втор квартал 2014 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – втор квартал 2014

К-2 2014- втор квартал 2014

К3- втор квартал 2014 година

ТРЕТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за трет квартал 2014 година

Планирано – остварено сметка Буџет трет квартал 2014 година

Планирано-остварено сметка Наменски дотации трет квартал 2014 година

Планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности трет квартал 2014 година

Планирано- остварено сметка Донации трет квартал 2014 година

Образложение за Квартален извештај-Општина Битола – трет квартал 2014

K3 KFW 6-9 трет квартал 2014

К-2 2014 -трет квартал 2014

ЧЕТВРТ КВАРТАЛ

Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Битола за четврт квартал 2014 година

Споредбено планирано-остварено сметка Буџет за четврт квартал 2014 година

Споредбено планирано-остварено сметка Наменски дотации четврт квартал 2014 година

Споредбено планирано-остварено сметка Самофинансирачки активности четврт квартал 2014 година

Споредба планирано-остварено сметка Донации за четврт квартал 2014 година

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски за четврт квартал 2014

Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините

Обрзложение за Квартален извештај на Општина Битола за четврт квартал 2014

К-2 -четврт квартал 2014

К-3- четврт квартал 2014 година