Седници на совет – видео запис

Седници на совет – видео запис

44-та седница на Совет на Општина Битола (15.10.2019)

43-та седница на Совет на Општина Битола (10.10.2019)

42-ра седница на Совет на Општина Битола (25.09.2019)

41-ва седница на Совет на Општина Битола (30.09.2019)

40-та седница на Совет на Општина Битола (19.09.2019)

39-та седница на Совет на Општина Битола (29.08.2019)

38-ма седница на Совет на Општина Битола (30.07.2019)

37-ма седница на Совет на Општина Битола (01.08.2019)

36-та седница на Совет на Општина Битола (04.07.2019)

35-та седница на Совет на Општина Битола (19.06.2019)

34-та седница на Совет на Општина Битола (22.05.2019)

33-та седница на Совет на Општина Битола (15.05.2019)