Седници на совет – видео запис

Седници на совет – видео запис

35-та седница на Совет на Општина Битола (19.06.2019)

34-та седница на Совет на Општина Битола (22.05.2019)

33-та седница на Совет на Општина Битола (15.05.2019)