Седници на совет – видео запис

Седници на совет – видео запис

38-ма седница на Совет на Општина Битола (30.07.2019)

37-ма седница на Совет на Општина Битола (01.08.2019)

36-та седница на Совет на Општина Битола (04.07.2019)

35-та седница на Совет на Општина Битола (19.06.2019)

34-та седница на Совет на Општина Битола (22.05.2019)

33-та седница на Совет на Општина Битола (15.05.2019)