user2 user2

Author Archives: user2 user2

ПЕТРОВСКА: ПОСТИГНАТА ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ НА ОПШТИНАТА ВО 2018 ГОДИНА И ПРОЕКТНА ЕФИКАСНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

На 30-тата седница на Советот на Општина Битола, градоначалничката Наташа Петровска, говореше за Годишниот извештај и Завршната сметка на буџетот...