Uncategorized

ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛЕН СОВЕТ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ИЗРАБОТКАТА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА, А ИСТОВРЕМЕНО ИЗГОТВУВА И АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА

Локалниот економско социјален совет на општина Битола, денес ја одржа втората седница, на која беше усвоен Предлог деловникот за работа,...

СТАВЕН ВО УПОТРЕБА НОВИОТ ЕХО АПАРАТ НА ПЕДИЈАТРИЈА ВО КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА, ДОНАЦИЈА ОД ЈАПОНСКИОТ НАРОД

​Денес, Амбасадорот на Јапонија, Н.Е. Савада Хиронори, присуствуваше на настанот за комплетирање на GGP-проект во Јавната здравствена установа, Клиничка болница...

ОБЈАВЕНА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА И РЕКОНСТРУКЦИЈА И НАДГРАДБА НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА ВО ОПШТИНА БИТОЛА

После неуспешното спроведување во 2020 година, повторно се обновува постапката за проектот „Изградба на пречистителна станица и реконструкција и надградба...