Uncategorized

ЕКО-ЦЕНТАРОТ ТРЕБА ДА ПРЕРАСНЕ ВО БАЗА ЗА СОБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОГОЛЕМА ЕКОЛОШКА СВЕСТ

Еко-центарот денес беше домаќин на активностите кои ги спроведува ЈП „Комуналец“, односно на претставувањето на проектот „Стимулирање на учеството на...