Uncategorized

ВО БИТОЛА РЕГИОНАЛЕН СОСТАНОК ЗА ОПЕРАТИВНИОТ ПЛАН ЗА АКТИВНИТЕ МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2020

Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување и општините од Пелагонсикиот регион, денес во Битола одржаа регионален состанок...