Последни вести


ПОТПИШАН ДОГОВОРОТ ЗА ПАРТНЕРСТВО ВО ПРОЕКТОТ „ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ ВО ГРАДОВИТЕ“

Во Општина Битола, од страна на градоначалникот м-р Наташа Петровска беше потпишан Договорот за партнерство во проектот „Интеграција на Зелен...