ЗА САМО ДЕСЕТ ДЕНА, РЕШЕНИ НАД СТО ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА