Конзуларни претставништа

Конзуларни претставништа

                                КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТА ВО ОПШТИНА БИТОЛА

 

Реден број Конзуларно претставништво во Битола од држава Датум на отварањето Место и адреса на конзулатот Конзул
1

 

 

Почесен конзулат на Р. Франција во РМ – Битола 09.06.1996 Широк Сокак бр.42

047/222-693

Калиопи Кривашија Сталиновиќ
2 Почесен конзулат на Р. Турција во РМ – Битола 10.06.1998 Кирил и Методиј бр.1

047/222-693

Омер Сулејман
3 Почесен конзулат на Руската Федерација во РМ Битола 29.05.2002 Широк Сокак бр.28

047/254-138

Сергеј Самсоненко
4

 

 

Канцеларија за врски на Р.Грција во РМ – Битола 12.03.2006 29 Ноември бр.4/2 МаркосТрамполитакис
5

 

 

Генерален конзулат на Р.Бугарија во РМ – Битола 27.12.2006 1-ви Мај бр.23

047/202-893

Наум Крајчев
6

 

 

Почесен конзулат на Р.Романија во РМ – Битола 10.04.2007 29 Ноември бр.4

047/ 242-222

Мамакис Александру
7

 

 

Конзулат на Р. Србија на РМ – Битола 04.12.2007 Широк Сокак бр.91

047/ 236-068

Силјан Мицевски
8 Почесен конзулат на Р.Црна Гора во РМ – Битола 08.12.2008 Широк Сокак бр.91

047/236-068

Милорад Андријашевиќ
9

 

 

Почесен конзулат на Р.Украина во РМ – Битола 09.12.2011 Широк Сокак бр.91

070/ 204 523

Јовица Ѓуричиќ

 

10

 

 

Почесен конзулат на Р.Унгарија во РМ – Битола 18.10.2012 Широк Сокак бр.91

047/ 207-700

Сашо Јанакиевски

 

11

 

 

Почесен конзулат на Р. Австрија во РМ – Битола 14.06.2015
ул. Климент Охридски бр. 35/3
7000 Битола

076/ 395- 041

ilieva.valentina@yahoo.at

д-р Валентина Илиева

 

12 Почесен конзулат на Р. Босна и Херцеговина во   РМ – Битола 03.11.2014 Широк Сокак бр.91

047/231 780

070 339 929

Билјана Дамјановска

Јанчевска