Седници на совет – видео запис

Седници на совет – видео запис

12 Седница на Совет на Општина Битола 29.04.2022

11 Седница на Совет на Општина Битола 11.04.2022

10 Седница на Совет на Општина Битола 30.03.2022

9 Седница на Совет на Општина Битола 15.03.2022

8 Седница на Совет на Општина Битола 28.02.2022

7 Седница на Совет на Општина Битола 31.01.2022

6 Седница на Совет на Општина Битола 10.01.2022

5 Седница на Совет на Општина Битола 29.12.2021

4 Седница на Совет на Општина Битола 27.12.2021

3 Седница на Совет на Општина Битола 01.12.2021

2 Седница на Совет на Општина Битола 19.11.2021


Конститутивна Седница на Совет на Општина Битола 15.11.2021

 Седници на Совет 2017-2021