Седници на совет – видео запис

Седници на совет – видео запис

61-ва Седница на Совет на Општина Битола 20.10.2020

60-та Седница на Совет на Општина Битола 10.09.2020

59-та Седница на Совет на Општина Битола 25.08.2020

58-ма Седница на Совет на Општина Битола 11.08.2020

57-ма (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 17.07.2020

56-та (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 22.06.2020

55-та (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 11.06.2020

54-та (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 21.05.2020

Вонредна седница (он-лајн) на Совет на Општина Битола (11.05.2020)

53-та (он-лајн) седница на Совет на Општина Битола (29.04.2020)

52-ра седница на Совет на Општина Битола (09.03.2020)

Продолжение на 51-ва седница на Совет на Општина Битола (07.02.2020)

51-ва седница на Совет на Општина Битола (06.02.2020)

50-та седница на Совет на Општина Битола (30.01.2020)

49-та седница на Совет на Општина Битола (27.12.2019)

48-та седница на Совет на Општина Битола (25.12.2019)

Вонредна седница на Совет на Општина Битола (20.12.2019)

47-та седница на Совет на Општина Битола (03.12.2019)

46-та седница на Совет на Општина Битола (15.11.2019)

45-та седница на Совет на Општина Битола (29.10.2019)

44-та седница на Совет на Општина Битола (15.10.2019)

43-та седница на Совет на Општина Битола (10.10.2019)

42-ра седница на Совет на Општина Битола (25.09.2019)

41-ва седница на Совет на Општина Битола (30.09.2019)

40-та седница на Совет на Општина Битола (19.09.2019)

39-та седница на Совет на Општина Битола (29.08.2019)

38-ма седница на Совет на Општина Битола (30.07.2019)

37-ма седница на Совет на Општина Битола (01.08.2019)

36-та седница на Совет на Општина Битола (04.07.2019)

35-та седница на Совет на Општина Битола (19.06.2019)

34-та седница на Совет на Општина Битола (22.05.2019)

33-та седница на Совет на Општина Битола (15.05.2019)