32 СТУДЕНТИ ОД УКЛО АНГАЖИРАНИ ОД ОПШТИНАТА ВО ПРОЕКТОТ „УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛЕТНА ПРАКСА“

32 СТУДЕНТИ ОД УКЛО АНГАЖИРАНИ ОД ОПШТИНАТА ВО ПРОЕКТОТ „УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛЕТНА ПРАКСА“

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, денес имаше средба со новите 32 студенти од Универзитетот „Свети Климент Охридски“, кои се пријавија и беа избрани на јавниот повик на општината за „Универзитетска летна пракса“. Студентите, како и минатата година, за време на летниот период ќе извршуваат практикантска работа во општината и јавните претпријатија, со доследно исполнување на договорените задачи и обврски, за што ќе добијат соодветен месечен надомест.

Градоначалникот Коњановски и проректорката за студентски работи, Јасмина Буневска Талевска, ги истакнаа придобивките кои ги имаат институциите и студентите, од воспоставената соработка на општината и универзитетот. Особено значајно е директното вклучување на студентите во работниот процес, со цел дополнително стекнување на практични знаења и искуства, но истовремено нивната ангажираност е значајна поддршка за инстутициите во периодот кога дел од администрацијата користи и годишни одмори.

За реализација на овој проект, кој се спроведува втора година по ред, Општина Битола, согласно Програмата за спорт и млади, издвојува 500.000 денари. Минатогодишната универзитетска летна пракса успешно ја завршија 30 студенти.