user

Author Archives: user

ИНТЕРАКТИВНИ ТАБЛИ ЗА ПОУСПЕШЕНА НАСТАВА И КВАЛИТЕТЕН ВОСПИТНО ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

Унапредување на воспитно – образовниот процес, обезбедување квалитетна настава и услови за континуиран напредок на учениците, овозможува следењето на современиот...