user1 user1

Author Archives: user1 user1

ЗИМСКАТА ПРИКАЗНА И НОВОГОДИШНИОТ БЛЕСОК НА БИТОЛА ЌЕ ЗАПОЧНАТ ОД СТАРАТА БИТОЛСКА ЧАРШИЈА

Низ приказните од Старата битолска чаршија исполнети со историјата, традицијата и безвремениот мелос, Битола започнува да ја ткае својата Зимска...

ИНИЦИЈАТИВИ НА ЛЕСС ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ОРГАНИЗИРАНА ТУРИСТИЧКА ПОНУДА НА БИТОЛА НИЗ ЗИМСКА ПРИКАЗНА

Локалниот економско социјален совет, денес ја одржа четвртата седница, на која беа продолжени мандатите на претседавачот Гордана Балтовска, како претставник...

ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА УРБАНИТЕ И МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОСТАНОК СО ОПШТИНСКОТО РАКОВОДСТВО ПРЕД ФОРУМСКИТЕ СЕСИИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 2024 ГОДИНА

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, секретарот Борче Димитровски и раководителите на општинските одделенија за економски развој, комунални дејности, имотно...