БИТ ФЕСТ: КОНЦЕРТ НА „МАНДОЛИНСКИ ОРКЕСТАР ПРИ КУД СТИВ НАУМОВ“

БИТ ФЕСТ: КОНЦЕРТ НА „МАНДОЛИНСКИ ОРКЕСТАР ПРИ КУД СТИВ НАУМОВ“

Програмата на концертот на Мандолинскиот оркестар при КУД ,,Стив Наумов“ вклучи: Менует – Л. Бокерини, Мечтаење – Р. Шуман, Унгарски танц – Ј. Брамс, Соло мандолина Иванов Иле, Варијации – М. Николовски, Бабам Битола – К. Трајковски, Вино, жени и песна –Ј. Штраус, Чардаш – В. Монти, Под источно небо – К. Трајковски, Радецки марш – Ј. Штраус. Диригент е Нико Наумов. Концертот се одржа во малата сала на Центарот за култура.