Предлог буџет на Општина Битола за 2021 година

Предлог буџет на Општина Битола за 2021 година

Во текот на 2020 година организирани се повеќе средби со граѓани, он-лајн состаноци со невладини организации, здруженија, спортисти, претставници на бизнис секторот, родители, наставници, директори, пензионери и други претставници на различни области на општественото живеење.

Во реализираните разговори, пред Градоначалничката м-р Наташа Петровска и стручните служби во Општина Битола, презентирани беа повеќе идеи, иницијативи и предлози, кои согласно можностите за реализација, беше побарано да бидат вклучени во годишните програми или развојната програма на Општина Битола.

Свои барања за приоритетни проекти, до општината доставија и претставниците на урбаните и месните заедници.
Врз основа на ваквата соработка со граѓаните и пристигнатите предлози, изработен е предлог Буџетот на Општина Битола за 2021 година кој е достапен на увид.

Заедничкото и транспарентно креирање на буџетот, има за цел заеднички да реализираме бројни проекти, кои потекнуваат од Вас граѓаните и се наш заеднички приоритет.

Низ неколку видео материјали, прикажуваме само дел од проектите кои се предвидени да се реализираат во 2021 година.

Заедно, локалната самоуправа и граѓаните, можеме да реализираме многу повеќе и да работиме на реализација на визијата за живот во општина, каква што секој жител посакува.