Седници на совет – видео запис

Седници на совет – видео запис

Вонредна Седница на Совет на Општина Битола (19.06.2024)

41-ва Седница на Совет на Општина Битола (03.06.2024)

40-та Седница на Совет на Општина Битола (22.05.2024)

39-та Седница на Совет на Општина Битола (08.04.2024)

38-ма Седница на Совет на Општина Битола (07.03.2024)

37-ма Седница на Совет на Општина Битола (12.02.2024)

36-та Седница на Совет на Општина Битола (26.01.2024)

35-та Седница на Совет на Општина Битола (26.12. 2023)

Вонредна Седница на Совет на Општина Битола (26.12.2023)

34 Седница на Совет на Општина Битола (21.12.2023)

33 Седница на Совет на Општина Битола (09.11.2023)

Вонредна Седница на Совет на Општина Битола (12.10.2023)

32 Седница на Совет на Општина Битола (02.10.2023)

31 Седница на Совет на Општина Битола (06.09.2023)

30 Седница на Совет на Општина Битола (23.08.2023)

29 Седница на Совет на Општина Битола (11.07.2023)

28 Седница на Совет на Општина Битола (27.06.2023)

27 Седница на Совет на Општина Битола (31.05.2023)

Вонредна Седница на Совет на Општина Битола (18.05. 2023)

26-та Седница на Совет на Општина Битола (24.04.2023) -Дел 2

26-та Седница на Совет на Општина Битола (20.04.2023)

25-та Седница на Совет на Општина Битола (07.03.2023)

24-та Седница на Совет на Општина Битола (20.02.2023)

Вонредна Седница на Совет на Општина Битола 08.02.2023

23 – ра Седница на Совет на Општина Битола (23.01.2023)

22 – ра Седница на Совет на Општина Битола (28.12.2022)

21-та Седница на Совет на Општина Битола (27.12.2022)

20-та Седница на Совет на Општина Битола (20.12.2022)

19-та Седница на Совет на Општина Битола (09.11.2022)

18-та Седница на Совет на Општина Битола (26.10.2022)

17-та Седница на Совет на Општина Битола (16.09.2022)

16-та Седница на Совет на Општина Битола (15.08.2022)

15-та Седница на Совет на Општина Битола (18.07.2022) (Дел 3)

15 Седница на Совет на Општина Битола 13.07.2022 (Дел 2)

15 Седница на Совет на Општина Битола 12.07.2022 (Дел 1)

14 Седница на Совет на Општина Битола 23.06.2022 (Дел 2)

14 Седница на Совет на Општина Битола 21.06.2022 (Дел 1)

13 Седница на Совет на Општина Битола 30.05.2022

12 Седница на Совет на Општина Битола 29.04.2022

11 Седница на Совет на Општина Битола 11.04.2022

10 Седница на Совет на Општина Битола 30.03.2022

9 Седница на Совет на Општина Битола 15.03.2022

8 Седница на Совет на Општина Битола 28.02.2022

7 Седница на Совет на Општина Битола 31.01.2022

6 Седница на Совет на Општина Битола 10.01.2022

5 Седница на Совет на Општина Битола 29.12.2021

4 Седница на Совет на Општина Битола 27.12.2021

3 Седница на Совет на Општина Битола 01.12.2021

2 Седница на Совет на Општина Битола 19.11.2021


Конститутивна Седница на Совет на Општина Битола 15.11.2021

 Седници на Совет 2017-2021