Седници на Совет 2017-2021

Седници на Совет 2017-2021

82 Седница на Совет на Општина Битола 09.09.2021

81 Седница на Совет на Општина Битола 31.08.2021

80 Седница на Совет на Општина Битола 05.08.2021

79 Седница на Совет на Општина Битола 20.07.2021

78 Седница (продолжение) на Совет на Општина Битола 09.07.2021

78 Седница на Совет на Општина Битола 06.07.2021

2 дел 77 Седница на Совет на Општина Битола 11.06.2021

1 дел 77 Седница на Совет на Општина Битола 10.06.2021

76 Седница на Совет на Општина Битола 07.06.2021

75 Седница на Совет на Општина Битола 01.06.2021

74 Седница на Совет на Општина Битола 20.05.2021

Вонредна Седница на Совет на Општина Битола 05.05.2021

73 Седница на Совет на Општина Битола 26.04.2021

72 Седница на Совет на Општина Битола 05.04.2021

71 Седница на Совет на Општина Битола 15.03.2021

70 Седница на Совет на Општина Битола 24.02.2021

69 Седница на Совет на Општина Битола 18.02.2021

68 Седница на Совет на Општина Битола 22.01.2021

67 Седница на Совет на Општина Битола 28.12.2020

66 Седница на Совет на Општина Битола 25.12.2020

65 Седница на Совет на Општина Битола 17.12.2020

64 Седница на Совет на Општина Битола 11.12.2020

Вонредна (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 27.11.2020

63-та Седница на Совет на Општина Битола 12.11.2020

62-ра Седница на Совет на Општина Битола 30.10.2020

61-ва Седница на Совет на Општина Битола 20.10.2020

60-та Седница на Совет на Општина Битола 10.09.2020

59-та Седница на Совет на Општина Битола 25.08.2020

58-ма Седница на Совет на Општина Битола 11.08.2020

57-ма (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 17.07.2020

56-та (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 22.06.2020

55-та (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 11.06.2020

54-та (он-лајн) Седница на Совет на Општина Битола 21.05.2020

Вонредна седница (он-лајн) на Совет на Општина Битола (11.05.2020)

53-та (он-лајн) седница на Совет на Општина Битола (29.04.2020)

52-ра седница на Совет на Општина Битола (09.03.2020)

Продолжение на 51-ва седница на Совет на Општина Битола (07.02.2020)

51-ва седница на Совет на Општина Битола (06.02.2020)

50-та седница на Совет на Општина Битола (30.01.2020)

49-та седница на Совет на Општина Битола (27.12.2019)

48-та седница на Совет на Општина Битола (25.12.2019)

Вонредна седница на Совет на Општина Битола (20.12.2019)

47-та седница на Совет на Општина Битола (03.12.2019)

46-та седница на Совет на Општина Битола (15.11.2019)

45-та седница на Совет на Општина Битола (29.10.2019)

44-та седница на Совет на Општина Битола (15.10.2019)

43-та седница на Совет на Општина Битола (10.10.2019)

42-ра седница на Совет на Општина Битола (25.09.2019)

41-ва седница на Совет на Општина Битола (30.09.2019)

40-та седница на Совет на Општина Битола (19.09.2019)

39-та седница на Совет на Општина Битола (29.08.2019)

38-ма седница на Совет на Општина Битола (30.07.2019)

37-ма седница на Совет на Општина Битола (01.08.2019)

36-та седница на Совет на Општина Битола (04.07.2019)

35-та седница на Совет на Општина Битола (19.06.2019)

34-та седница на Совет на Општина Битола (22.05.2019)

33-та седница на Совет на Општина Битола (15.05.2019)