Офицери за заштита на лични податоци

Офицери за заштита на лични податоци

 

Душко Јовановски
Самостоен референт
jovanovski.dusko@gmail.com
+389 47 208 310