Офицери за заштита на лични податоци

Офицери за заштита на лични податоци

Игор Поповски
Раководител на одделение за ИТ
admin@bitola.gov.mk
+389 47 208 345

 

Душко Јовановски
Самостоен референт
jovanovski.dusko@gmail.com
+389 47 208 310