Последни вести

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Ве известуваме дека во согласност со изработениот Основен сообраќаен проект бр. 32/21, изработен од ЈПУППИ Битола и дадената согласност...