Последни вести

НА СОПСТВЕН ТРОШОК ИЗВЕДУВАЧИТЕ ЌЕ КОРЕГИРААТ СЕКАДЕ, КАДЕ ШТО СЕ ПОЈАВИЛЕ НЕДОСТАТОЦИ ВО ИЗВЕДБАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, побара професионалност и одговорност во изведбата на инфраструктурните проекти, нагласувајќи дека, улиците на кои...

ОПШТИНА БИТОЛА ГИ ЗАВРШИ ПОТРЕБНИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ПРИФАТИЛИШТЕТО, СО НЕДЕЛИ СЕ ЧЕКА ОДОБРЕНИЕТО ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Со вклученост на сите релевантни субјекти и средства од сопствениот буџет, Општина Битола, ги направи подготовките за отворање на прифатилиште...