Последни вести

ГРАДОНАЧАЛНИЧКАТА ПЕТРОВСКА И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ СО ЗАЕДНИЧКА ПОДГОТОВКА НА ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Поаѓајќи од неопходноста за меѓусебна соработка за заеднички успех, градоначалничката на Општина Битола, во соработка со одделението за јавни дејности,...