Uncategorized

РЕКОНСТРУКЦИИТЕ ВО ПОДПЕЛИСТЕРИЕТО ВО ПАТНАТА И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА ОД ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНАТА ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗМОТ

„Граѓаните од Битола и регионот сега имаат лесна врска со големиот број рекреативни локации под Пелистер и брза врска со...