Завршни сметки на основни училишта

Завршни сметки на основни училишта

Завршна сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков 2016“

Завршна сметка КПМ-2016-903

Завршна сметка КПМ – 2016 – 787

 

Завршна сметка на ОУ “Стив Наумов”

Завршна сметка ОУ “Стив Наумов”

Резултати од самоевалуација на ОУ Стив Наумов од 30.08.2016

 

Завршна сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“

Завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски

Одлука за завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски

Биланс 2017

Завршна сметка на ОУ “Елпида Караманди

Завршна сметка за ОУ Елпида Караманди за 2017

Самоевалуација