Службеник за млади

Службеник за млади

Гордана Цветковска Бошевска
канцеларија бр.38
email:cvetkovskabosevskagordana@gmail.com
Телефон: +38976365521
+389208338

Лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата.