Службеник за млади

Службеник за млади

Марија Стојановска

Телефон: 047208347

Емаил: marija.stojanovska@bitola.gov.mk

Лице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите во делокругот на надлежностите на институцијата.