Uncategorized

60 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ НА МАКЕДОНСКО-НАУЧНО ДРУШТВО БИТОЛА

Македонско научно друштво-Битола, најстарата организација во државата посветена на научно-истражувачката и публицистичка дејност, одбележа голем јубилеј, 60 години постоење. Јубилејните...

СО ДОПОЛНИТЕЛНИ ЗАФАТИ, ПРОДОЛЖУВА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ТОАЛЕТИТЕ ВО ОУ „ЕЛПИДА КАРАМАНДИ“

Реализацијата на проектот за комплетна реконструкција на санитарните јазли и реновирање на тоалетите во ОУ „Елпида Караманди“, се одвива согласно...