Последни вести

ОПШТИНА ПУСТЕЦ ЗАПОЧНА СО РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПОСТОЕЧКАТА, СТАРА УЧИЛИШНА ЗГРАДА ВО ГЛОБОЧАНИ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ SMART_CUL_TOUR

Општина Пустец ја започна реконструкцијата на постоечката, стара училишна зграда и основањето на музеј во с. Глобочани, Пустец, активност која...