Uncategorized

КАМПАЊАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА ЗГРИЖУВАЧКИ СЕМЕЈСТВА, ПРОМОВИРАНА ВО БИТОЛА

Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село, како имплементатор на проектот “Унапредување на системски недостатоци –Поддршка на реформите...