Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

ДОКУМЕНТИ ЛИНК
1. Листа на информации од јавен карактерЛиста на информации од јавен карактер
2. Стратешки план на Општина БитолаСтратешки план
3. БуџетБуџет
4. Усвоени извештаи за реализација на БуџетотИнформации за усвоените извештаи за реализација на Буџетот ќе најдете на почетната страница од лева страна во менито КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ
5. План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања План за јавни набавки
6. Правилник за внатрешна организацијаПравилник
7. Органограм за внатрешна организацијаОрганограм
8. Правилник за систематизација на работните местаСистематизација
9. Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефонКонтакти
10. Надлежности на Општина Битола и законски актиРегулатива
11. Документи што ги користат граѓаните при поднесување на одредени поднесоци и барања до Општина БитолаСите потребни документи можат да се најдат на почетната страна во менито УСЛУГИ
12. Тарифници за надоместоци за издавање на реални актиВо менито УСЛУГИ за секој акт се поставени цени на услугите
13. Контакт од лица задолжени за информации од јавен карактер Евгенија Чукалева
тел. +389 (0)47 208 312
evgenija.cukaleva.ob@gmail.com

Емилија Илиевска
emilija.ilievska.ob@gmail.com
+389 (0)47 208 313
14. Правилник за заштитено внатрешно пријавувањеВнатрешно пријавување
15. Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавувањеКире Ѓоргиевски
Раководител на одделение за човечки ресурси
Адреса: Бул.1-ви Мај бр.61 – Битола
Тел: 047 208 331
Мобилен: 070 303 725
email: kgprijava@bitola.gov.mk
16. Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон.Игор Поповски
Раководител на одделение за ИТ
admin@bitola.gov.mk
+389 47 208 345

Душко Јовановски
Самостоен референт
jovanovski.dusko@gmail.com
+389 47 208 310
17. Контакт телефон и е-маил од Општина БитолаАдреса:
Бул. „1-ви Мај“ бр.61
Телефон:
+389 47 208 442
Факс:
+389 47 208 307
E-mail:
bitola@t-home.mk
18. Биографија од ГрадоначалникБиографија
19. Најава на месечни настани или онлајн календарНовости