Заштитено внатрешно пријавување

Заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице за прием на пријави доставени заради зашитено внатрешно пријавување:

Кире Ѓоргиевски
Раководител на одделение за човечки ресурси
Адреса: Бул.1-ви Мај бр.61 – Битола
Тел: 047 208 331
Мобилен: 070 303 725
email: kgprijava@bitola.gov.mk

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите