АНКЕТЕН ЛИСТ

АНКЕТЕН ЛИСТ

Почитувани,

Во насока на подобрување на животната средина и амбиенталниот воздух, преку оваа анкета потребно е Вашето мислење:

[yop_poll id=”1″]

Ви благодариме на Вашето мислење и одвоеното време за пополнување на анкетата.

Анкетата трае заклучно со 13.09.2019 година.