Видео запис од одржани комисии

Видео запис од одржани комисии

Комисија за Јавни Дејности (29.05.2023)

Комисија за Финансии и Буџет (26.05.2023) – Дел 1

Комисија за Финансии и Буџет (18.05.2023)

Комисија за Економски Развој (17.05.2023)

Комисија за Млади и Спорт (26.04.2023)

Комисија за Економски Развој (19.04.2023)

Комисија за Финансии и Буџет (19.04.2023)

Комисија за Безбедност (19.04.2023)

Комисија за Јавни и Комунални дејности (18.04.2023)

Комисија за Јавни Дејности (18.04.2023)

Комисија за Човекова средина (18.04.2023)

Комисија за Млади и Спорт (18.04.2023)

Комисија за Урбанизам (13.04.2023)

Комисија за Еднакви Можности (13.04.2023)

Комисија за Заштита на Човекова средина(03.04.2023)

Комисија за Урбанизам (07.03.2023) – Дел 2

Комисија за финансии и буџет (07.03.2023) – Дел 3

Комисија за Урбанизам (06.03.2023)

Комисија за финансии и буџет (07.03.2023) – Дел 2

Комисија за финансии и буџет (03.03.2023) – Дел 1

Комисија за Туризам (17.02.2023)

Комисија за финансии и буџет (17.02.2023)

Комисија за Статут и Прописи (16.02.2023)

Комисија за урбанизам (16.02.2023)

Комисија за Безбедност (20.01.2023)

Комисија за Економски Развој (20.01.2023)

Комисија за Урбанизам (20.01.2023)

Комисија за Јавни Дејности (18.01.2023)

Комисија за Јавни и Комунални Дејности (18.01.2023)

Комисија за Еднакви Можности (18.01.2023)

Комисија за Финансии и Буџет (18.01.2023)

Комисија за Млади, Спорт и Рекреација (27.12.2022) – дел 2

Комисија за Урбанизам (26.12.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (26.12.2022)

Комисија за Млади, Спорт и Рекреација (23.12.2022)

Комисија за Јавни и Комунални Дејности (23.12.2022)

Комисија за Јавни Дејности (23.12.2022)

Комисија за Заштита на Човекова Средина (22.12.2022)

Комисија за Економски Развој (22.12.2022)

Комисија за Мандатни Прашања, Избори и Именувања (21.12.2022)

Комисија за Статут и Прописи (21.12.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (20.12.2022)

Комисија за Еднакви Можности меѓу Мажите и Жените (20.12.2022)

Комисија за Статут и Прописи (08.11.2022)

Комисија за Урбанизам (08.11.2022)

Комисија за Финансии и буџет и Еднакви Можности (08.11.2022)

Комисија за Јавни Дејности (07.11.2022)

Комисија за Јавни и Комунални Дејности (07.11.2022)

Комисија за Млади и Спорт (25.10.2022)

Комисија за Урбанизам и Заштита на Животната Средина (25.10.2022)

Комисија за Безбедност (25.10.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (25.10.2022)

Комисија за Економски Развој (21.10.2022)

Комисија за Јавни Дејности (21.10.2022)

Комисија за Човекова Средина (21.10.2022)

Комисија за Туризам (21.10.2022)

Комисија за Јавни и Комунални дејности (21.10.2022)

Комисија за урбанизам (15.09.2022)

Комисија за Млади и Спорт (15.09.2022)

Комисија за Економски Развој (14.09.2022)

Комисија за Јавни Дејности (14.09.2022)

Комисија за Еднакви можности (14.09.2022)

Комисија за Финансии, Буџет и Спорт (12.08.2022)

Комисија за Мандатни прашања, Избори и Именувања (11.08.2022)

Комисија за Јавни и Комунални Дејности (10.08.2022)

Комисија за Јавни Дејности (10.08.2022)

Комисија за Урбанизам и Заштита на Животната Средина (12.07.2022)

Комисија за Јавни Дејности (12.07.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (12.07.2022) – Дел 2

Комисија за Јавни и Комунални Дејности (11.07.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (11.07.2022) – Дел 1

Комисија за Безбедност (08.07.2022)

Комисија за Мандатни прашања, Избори и Именувања (20.06.2022)

Комисија за Безбедност (20.06.2022)

Комисија за Јавни и Комунални Дејности (20.06.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (20.06.2022) – Дел 2

Комисија за Финансии и Буџет (17.06.2022) – Дел 1

Комисија за Урбанизам и Заштита на Животната Средина (17.06.2022)

Комисија за Животна Средина (16.06.2022)

Комисија за Економски Развој (27.05.2022)

Комисија за Јавни дејности (27.05.2022)

Комисија за Финансии и Буџет – ДЕЛ 2 (27.05.2022)

Комисија за Финансии и Буџет – ДЕЛ 1 (26.05.2022)

Комисија за Јавни и Комунални дејности (25.05.2022)

Комисија за Мандатни прашања, Именувања и Избори (25.05.2022)

Комисија за јавни дејности (28.04.2022)

Комисија за Финансии и Буџет и Комисија за Јавни Комунални Дејности (28.04.2022)

Комисија за урбанизам (27.04.2022)

Комисија за економски развој (26.04.2022)

Комисија за статут и прописи (26.04.2022)

Комисија за мандатни прашања, именувања и избори (26.04.2022)

Комисија за животна средина (26.04.2022)

Комисија за спорт и млади (26.04.2022)

Комисија за финансии и буџет (11.04.2022)

Комисија за јавни и комунални дејности (11.04.2022)

Комисија за статут и прописи (11.04.2022)

Комисија за безбедност (07.04.2022)

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања (07.04.2022)

Комисија за урбанизам (07.04.2022)

Комисија за евроинтеграции и меѓународна соработка (29.03.2022)

Комисија за безбедност (29.03.2022)

Комисија за спорт и млади (29.03.2022)

Комисија за финансии и буџет Дел 1 (29.03.2022)

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања (28.03.2022)

Комисија за урбанизам (28.03.2022)

Комисија за јавни и комунални дејности (28.03.2022)

Комисија за еднакви можности (25.03.2022)

Комисија за човекова средина (25.03.2022)

Комисија за економски развој (24.03.2022)

Комисија за јавни дејности и Комисија за туризам (24.03.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (14.03.2022)

Комисија за Мандатни Прашања (14.03.2022)

Комисија за Урбанизам (11.03.2022)

Комисија за Спорт и Млади (10.03.2022)

Комисија за Млади и Спорт (25.02.2022)

Комисија за Статут и Прописи (25.02.2022)

Комисија за Јавни Дејности (25.02.2022)

Комисија за Урбанизам (25.02.2022)

Комисија за Безбедност (24.02.2022)

Комисија за Мандатни Прашања, Избори и Именувања (24.02.2022)

Комисија за Јавни и Комунални дејности (23.02.2022)

Комисија за Финансии и Буџет (23.02.2022)