ВТОР ЈАВЕН ПОВИК  за спортски клубови и спортски здруженија за 2020 година

ВТОР ЈАВЕН ПОВИК за спортски клубови и спортски здруженија за 2020 година

 

ВТОР ЈАВЕН ПОВИК ЗДРУЖЕНИЈА СПОРТСКИ 2020

ОБРАЗЕЦ ИЗВЕШТАЈ 2019 СПОРТ

ОБРАЗЕЦ ПРИЈАВА И ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ 2020 СПОРТ