ГРАДЕЖНИ ФИРМИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО БИТОЛА

ГРАДЕЖНИ ФИРМИ И ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО БИТОЛА

 

ГРАДЕЖНА ФИРМА ЛОКАЦИЈА КОНТАКТ
ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ Ул. Димитар Илиевски Мурато Бр. 12/16

Битола

Факс/Tел: +389 47 203-020

e-mail: ivanoveng@t-home.mk

www.ivanoveng.com.mk

СТЕНТОН ГРАДБА с. Долно Оризари  Бр.бб

Битола

Факс: +389 47 229-167

Тел: +389 47 229-077, 228-730, 800 112, 235 174

e-mail: stentonbt@yahoo.com

www.clubeconomy.com.mk

БВ ИНЖЕНЕРИНГ Елпида Караманди             Бр. 13-1/10

Битола

Факс: +389 47 203-257

Тел: +389 47 223-346

www.bving.com.mk

АНАСТА Ул. Никола Тесла Бр. 62

Битола

Факс/Tел: +389 47 220-789

e-mail: anasta_bt@hotmail.com

АРТИ-БАУ Ул.Ужичка Република       Бр. 29

Битола

Тел: +389 47 252-302, 257-303

Моб: +389 70 207 695

e-mail: contact@artibau.com.mk

www.artibau.com.mk

БЕР ИНЖЕНЕРИНГ Ул. Стево Патако Бр.1

Битола

Факс: +389 47 610-215

Тел: +389 70 207-309

БИТЕКСИМО-КОМ Ул. Петар Петровиќ-Његош

Бр.12 Битола

Факс: +389 47  226-019

Тел: +389 47 226-019

БОБКЕТ Ул. Новачки пат Бр.бб

Битола

Факс: +389 47  226-019

Тел: +389 70 263-222

ДАГЛАС ГРАДБА Ул. Јорго Костовски Бр.58

Битола

Тел: +389 70 226-251
ДЕОЛ ГРАДБА с. Олевени

Битола

Тел: +389 70 678-874
ДИ ВЕНТУРА Ул. населба Кланица Бр.8/1

Битола

 

Факс: +389 47 225-788

Моб: +389 47 242-840

www.facebook.com/di.ventura.3.

ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ Ул. Никола Тесла бр. 83

Битола

Факс: +389 47 242-305

Моб: +389 47 242-305

ЕКСТРА БАБАЛЕ Ул. Раштанска Бр. 28

Битола

Моб: +389 71 255-212

www.facebook.com/Ekstra-Babale

ЕРКЕР Ул. Св. Климент Охридски Бр.29/9 Битола Моб: +389 47 251-082
ЕСПЕРАНЦА Ул. Прва 4/4 нас.Ушици

Битола

Тел/Факс +389 47 237-544,

Тел: +389 47 222-286, 47 203-745

e-mail: shandrea@t-home.mk

ЗИМАБО ИНЖЕНЕРИНГ Ул. Крушевска Бр.10

Битола

Тел: +389 70 339-051
ЅИДАРО ФАСАДЕР Ул. Јонче Мурџевски Бр.46

Битола

Тел: +389 47 252-054
ИЗОЛИМ Ул. Прилепска

Бр.б.б  Битола

Тел: +389 47 233-354

Моб: +389 75 410-055, 75 410-052

e-mail: contact@izolim.com

www.izolim.mk

ИЗОПРОЕКТ Ул.Христо Узунов Бр.3-е

Битола

Тел/Факс: +389 47 222-567,

Моб: +389 70 237-351

e-mail: izoproekt@hotmaill.com

ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ Ул. Прилепска Бр. бб  Битола Факс: +389 47 226-824

Тел: +389 75 609-824

e-mail: info@integrainzenering.eg.mk

www.integrainzenering.eu.mk

ИНТЕР ТРИУМФ Ул. 2-ри Август Бр.20

Битола

Тел/Факс: +389 47 221-310

 

ЈП НИСКОГРАДБА Ул. Булевар 1-ви Мај Бр. бб

Битола

Факс: +389 47 224-520

Тел: +389 47 233-600

e-mail: niskogradba@t-home.mk

http://niskogradba.pelanet.mk/1/

 

За внесување на нови градежни фирми, промена на податоци или бришење на истите од листата, можете да се обратите на следниот  e-mail: viki.nalevska@bitola.gov.mk