Донаторски сметки за поплавените подрачја

Донаторски сметки за поплавените подрачја

С О О П Ш Т Е Н И Е

Почитувани,

Многу наши пријатели, познаници и хумани луѓе во изминатиот период не контактираа со цел да помогнат за побрзо надминување на последиците настанати од поплавите. За таа цел, Општина Битола отвори донаторски сметки.
И ВИЕ ПОКАЖЕТЕ ЈА ВАШАТА ХУМАНОСТ И ДОНИРАЈТЕ!

Општина Битола – за уплата во денари
Наменска сметка за елементарни непогоди
Жиро сметка: 703014002978971
Приходно конто: 725916
Програма: 00

Општина Битола – за уплата во ЕВРА
Correspondent bank details:
DEUTSCHE BUNDESBANK ZENTRALE
Address: Wilhelm Epstein strasse 14
Frankfurt am Main
GERMANY
SWIFT BIC: MARK DE FF
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Address:
Bul.”Kuzman Josifovski Pitu” br.1
1000 Skopje
MACEDONIA
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN : MK07 1007 0100 0067 876
Name: Opstina Bitola.

Општина Битола – за уплата во американски долари
Correspondent bank details:
CITIBANK NA NEW YORK
Address: 111 WALL STREET NEW YORK
NY 10043
SWIFT BIC: CITI US 33
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Address:
Bul.”Kuzman Josifovski Pitu” br.1
1000 Skopje
MACEDONIA
SWIFT: NBRM MK 2X
Final beneficiary:
IBAN: MK07 1007 0100 0067 876
Name: Opstina Bitola.

Општина Битола – за уплата во австралиски долари
Correspondent bank details:
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
SYDNEY
AUSTRALIA
SWIFT BIC: CTBAAU2S
Bank details (:57:):
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Address:
bul.Kuzman Josifovski Pitu br.1
1000 Skopje
MACEDONIA
SWIFT: NBRM MK 2X
Final beneficiary (:59:):
IBAN: MK 07 1007 0100 0067 876
Name: Opstina Bitola.