Завршни сметки на средни училишта

Завршни сметки на средни училишта

Завршна сметка на СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито”

Завршна сметка на СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито” за 2018 година

Завршна сметка на СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито” за 2019 година

Завршна сметка на СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито” за 2020 година

Завршна сметка на СОУ Гимназија “Јосип Броз Тито” за 2021 година

Завршна сметка на ОСМУ “Д-р Јован Калаузи”

Завршна сметка ОСМУ “Д-р Јован Калаузи”

Завршна сметка ОСМУ “Д-р Јован Калаузи” за 2017 година

Завршна сметка ОСМУ “Д-р Јован Калаузи” за 2018 година

 

Завршни сметки СОУ Таки Даскало

Завршна сметка за СОУ Таки Даскало – 2016 година

Завршна сметка за СОУ Таки Даскало – 2017 година

Завршна сметка за СОУ Таки Даскало – 2018 година

 

Завршна сметка на СОЗУ “Кузман Шапкарев”

Завршна сметка на СОЗУ “Кузман Шапкарев” за 2016 година

Завршна сметка на СОЗУ “Кузман Шапкарев” за 2017 година

Завршна сметка на СОЗУ “Кузман Шапкарев” за 2019 година

 

Завршна сметка на СОТУ “Ѓорѓи Наумов”

Завршна сметка на СОТУ “Ѓорѓи Наумов” за 2018 година