КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

МАНИФЕСТАЦИИ РЕАЛИЗАЦИЈА ПОКРОВИТЕЛ
Дочек на Нова Година

Декември

Општина Битола

Коледе

5 –ти Јануари

Општина Битола

Ден на планетата Земја

Април

Општина Битола

Денот на Европската Унија

9-ти Мај

Општина Битола

Фестивал на монодрама

Мај

Општина Битола

Месец на пожарникарите

Мај

Општина Битола

Мал битолски монмартр

Мај

Општина Битола

Велигден

Април-Мај

Општина Битола

Битолско културно лето

Бит-фест

Јуни-Јули-Август

Општина Битола

Ден на културата

10-ти Јуни

Општина Битола

Шекспир фестивал

Јули

Општина Битола

Илинденски денови

Јули-Август

Општина Битола

ИФФК Брака Манаки

Септември

Општина Битола

Камера 300

Октомври -Ноември

Општина Битола

Интерфест

Октомври

Општина Битола

Графичко триенале

Октомври

Општина Битола

4-ти Ноември

Ноември

Општина Битола

Св. Нектариј Битолски

Декември

Општина Битола

Поддршка на млади таленти и самостојни уметници

Во текот на цела година

Општина Битола

Регионална соработка

Во текот на цела година

Општина Битола

Меѓународна соработка

Во текот на цела година

Општина Битола

Саеми

(ЗЕЛС, ЕХПО и др)

Во текот на цела година

Општина Битола

Нови манифестации

Во текот на цела година

Општина Битола