Контакт

Контакт

Телефонски број 047/208-340

email: gradonacalnik@bitola.gov.mk