НОТАРИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

НОТАРИ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

 

НОТАР АДРЕСА КОНТАКТ
Ангеловска Виолета Филип Втори Македонски Бр.21/1 +389 47 228-880

+389 70 269-061

Велјановски Маринчо ДТЦ Шехерзада лам.блок 27 +389 47 236-255

+389 77 547-013

Гоновска Василка Мечкин Камен Бр.3 +389 47 203-345

+389 70 542-730

Дамјановска Јанчевска Билјана Филип Втори Македонски Бр.11 +389 47 231-780
Деребанова Крстевска Веселинка Јосив Христовски лам.5 +389 47 222-947

+389 70 312-324

Димановски Горан Булевар 1- ви Мај Бр.173 +389 47 228-250
Папазова Елеонора Стерјо Ѓоргиев Бр.1 +389 47 550-640

+389 77 845-036

Здравкова Веселинка Филип Втори Македонски Бр.13/1 +389 47 226-080

+389 70 269-117

Караманди Вера Јорго Османо Бр.10б +389 47 228-926

+389 70 312-206

Сиљанов Петар Петар Петровиќ – Његош

Бр.135

+389 47 232-040

+389 70 518-922

Христова Луиза Јане Сандански Бр.1 лок.29  

 

За внесување на нови нотарски канцеларии, промена на податоци или бришење на истите од листата, можете да се обратите на следниот  e-mail: viki.nalevska@bitola.gov.mk