Совет

Совет

СОВЕТ НА ОПШТИНА БИТОЛА

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција „За Подобра Македонија“

1. Силвана Анѓелевска – Претседател на Совет
2. Игор Хаџиевски
3. Јовица Богоев
4. Соња Трпезановска
5. Златко Милошевски
6. Илче Димовски
7. Горан Михајловски
8. Пеце Милевски
9. Соња Карапашовска
10. Николче Јанкуловски
11. Леонида Чолаковски
12. Елена Трајчевска
13. Стојан Кулевски
14. Виолета Ковачевиќ
15. Иса Ибиш
16. Благој Шаклевски
17. Олга Лозановска

СДСМ и Коалиција „Сојуз за иднината“

1. Васко Ковачевски
2. Наташа Петровска
3. Валентин Груевски
4. Томе Наумов
5. Снежана Стоилова
6. Благојче Котески
7. Златко Ќурчиевски
8. Методија Илиевски
9. Јулијана Силјановска
10. Зоран Стојчевски
11. Горан Козаров
12. Габриела Илиевска
13. Катерина Атанасовска
14. Александар Ѓоргиевски