ОТВОРЕНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА

ОТВОРЕНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА

Општина Битола во соработка со ОО Црвен крст – Битола, следејќи ја состојбата со COVID 19, од денес 16.03.2020 воведува отворена телефонска линија за давање помош на лица во храна и лекови од следните категории:

-стари и изнемоштени лица

-лица со пречки во развојот

-неподвижни лица

070 791 770

секој работен ден од 8.00 -16.00