Меѓу општински линиски превоз

Меѓу општински линиски превоз

Време Место на пристигнување Преку Поаѓа во (ден) Превозник
05:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
08:30 СОФИЈА Куманово, Крива Паланка секојдневно Транскоп
05:00 СКОПЈЕ Д.Хисар, Кичево, Гостивар, Тетово секојдневно освен Недела и државни празници Транскоп
05:45 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
06:00 ВИЕНА Скопје, Грац Недела Еуро Бус
06:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
06:30 СТРУГА Ресен, Охрид секојдневно Транскоп
07:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
07:30 ВИЕНА Скопје, Грац Недела Тони Травел
07:50 КОЧАНИ Прилеп, Велес, Штип секојдневно Галеб
09:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
09:00 СТРУГА Ресен, Охрид секојдневно Транскоп
09:30 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
10:00 КИЧЕВО Демир Хисар секојдневно Делфина Турс
10:30 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
10:30 БУЧИН / секојдневно Роз Руб Транс
10:30 ОХРИД Ресен секојдневно АвтоАтом
11:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
11:00 СКОПЈЕ Д.Хисар, Кичево, Гостивар, Тетово само во Недела и државни празници Транскоп
11:30 ПРИЛЕП Тополчани секојдневно Уни Турс
11:50 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Галеб
12:20 КРУШЕВО Демир Хисар секојдневно Ѓоко-Транс
13:15 ОХРИД Ресен секојдневно Транскоп
14:00 БУЧИН / секојдневно Роз Руб Транс
14:15 СТРУМИЦА Кавадарци секојдневно Струмица Експрес
14:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
14:30 ДОЛНЕНИ / секојдневно Метро Транс
14:45 РЕСЕН / секојдневно Транскоп
15:00 ОХРИД Ресен секојдневно Транскоп
15:00 ГЕВГЕЛИЈА Прилеп, Кавадарци, Неготино секојдневно Транс Балкан
15:00 КОЧАНИ Прилеп, Велес, Штип секојдневно Авто Атом
15:50 РЕСЕН / секојдневно Транскоп
16:00 КИЧЕВО Демир Хисар секојдневно Делфина Турс
16:00 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
16:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
17:00 БУЧИН / секојдневно Роз Руб Транс
17:15 РЕСЕН / секојдневно Транскоп
17:25 БЕЛГРАД Скопје секојдневно Галеб
18:00 ВИЕНА / Сабота Еуро Бус
18:45 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
18:45 РЕСЕН / секојдневно Транскоп
19:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскоп
19:30 ВИЕНА Скопје, Грац Сабота Тони Травел
19:45 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
20:00 БУЧИН / секојдневно Роз Руб Транс
23:30 ВИЕНА / Сабота Виена Травел