Меѓународни

Меѓународни

Битола – Скопје – Белград поаѓање секој ден од Битола од Скопје поаѓа за Белград во 13.00 часот) 09.00 часот
Белград – Скопје – Битола секој ден 13.30 часот
 

Битола – Скопје – Софија

 

секој ден (од Скопје поаѓа за Софија во 08.30 часот) 05.00 часот
 

 

Битола – Софија

секој ден (преку Прилеп – Велес – Штип – Кочани – Делчево) 20.00 часот
 

Битола – Скопје – Софија

секој ден (од Скопје за Софија во 15.00 часот) 11.00 часот
Софија – Скопје – Битола секој ден 16.00 часот
Софија – Битола секој ден (преку Делчево – Кочани – Штип – Велес – Кавадарци – Прилеп) 20.00 часот
Софија – Скопје – Битола секој ден (од Скопје за Битола во 15.00 часот) 09.30 часот