ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020 ТППЕ

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020 ТППЕ

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 1/2020  за вработување на неопределено работно време на 5  (пет ) овластени  службеници во областа  на   безбедноста      

  1. Јавен оглас 1/2020 пожарникари 

  2. П Р И Ј А В А раб. место 1 Оглас 1/2020

  3. П Р И Ј А В А раб. место 2 Оглас 1/2020

  4. П Р И Ј А В А раб. место 3 Оглас 1/2020

  5. Правилници за селекција