ЈАВЕН ОГЛАС  за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Битола

ЈАВЕН ОГЛАС за пријава за членови на Партиципативно тело за урбанистичко планирање на Општина Битола

Јавен оглас

 

Јавен оглас 

Обрасци за пријава