ЈАВЕН ПОВИК ЗА КЛИМИ-ИНВЕРТЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА КЛИМИ-ИНВЕРТЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК

за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Битола за купување на клима уреди – инвертери за 2019 година

Опис и начин на пријавување на јавниот повик

Барање за надоместување на дел од трошоците