ЈАВЕН ПОВИК за учество во програмата на “БИТ ФЕСТ 2019”

ЈАВЕН ПОВИК за учество во програмата на “БИТ ФЕСТ 2019”

Јавен повик за “БИТ ФЕСТ 2019”

Апликација за учество