Јавен повик за учество во програмата на  „Бит фест “ 2015

Јавен повик за учество во програмата на „Бит фест “ 2015

Општина Битола

објавува

Јавен повик за учество во програмата на

„Бит фест “ 2015.

Предлагачи можат да бидат : институции, здруженија на граѓани , неформални групи и поединци за проекти од :

музичко и музичко сценската, театарската, ликовната, видео , фото, филмската ,литературната, фолклорната, како и новите уметности.
Заинтересираните своите предлози можат да ги испраќаат по пошта или лично до архивата на Општина Битола на ул.Бул. 1 Мај 61 Битола, со назнака за Бит фест 2015, или електронски на

e-mail: culture@bitola.gov.mk.

Апликацијата за учество е достапна на веб страницата на Општина Битола: www.bitola@gov.mk

Повикот трае до 11 мај 2015 година.

За повеќе информации на тел: 047 208 339.

Апликација за учество на Битфест 2015